PRIJAVA

Studenti i drugi zainteresirani za sudjelovanje na FARMEBS 2019 mogu se prijaviti putem OBRASCA, najkasnije do 17. svibnja 2019.


SAŽECI PREDAVANJA

Aktivni sudionici trebaju poslati sažetke predavanja sukladno UPUTAMA ZA PRIJAVU SAŽETKA elektroničkim putem na farmebs@pharma.hr najkasnije do 30. travnja 2019. Svi sažeci prijavljuju se kao postersko priopćenje, a Znanstveni odbor FARMEBS 2019 će od pristiglih sažetaka odabrati 8 za prezentaciju u obliku usmenog priopćenja.Knjiga sažetaka bit će objavljena na mrežnim stranicama Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u elektroničkom obliku.


KOTIZACIJA

Studenti diplomskih i poslijediplomskih studija su oslobođeni plaćanja kotizacije.
Kotizacija za ostale sudionike iznosi 1000 kn + PDV, a uključuje sudjelovanje na svim radnim i zajedničkim društvenim sadržajima, knjigu sažetaka i potvrdnicu o sudjelovanju.


MJESTO ODRŽAVANJA

Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, A. Kovačića 1, Zagreb


VRIJEME ODRŽAVANJA

1. lipnja 2019. (prema programu)


VAŽNI DATUMI

30. travnja 2019. Rok za slanje sažetaka

13. svibnja 2019. Potvrda o prihvaćanju sažetaka za izlaganje

17. svibnja 2019. Rok za prijavu/odjavu sudjelovanja

27. svibnja 2019. Rok za slanje predavanja pripremljenih za izlaganje (za usmena priopćenja)


KONTAKT

farmebs@pharma.hr

SIMPOZIJ        INFO        PROGRAM        PRIJAVA        SAŽECI        POKROVITELJI        ORGANIZACIJA        DO SADA