KOTIZACIJA I PRIJAVA

Studenti diplomskih i poslijediplomskih studija su oslobođeni plaćanja kotizacije.

Kotizacija za ostale sudionike iznosi 1000 kn + PDV, a uključuje sudjelovanje na svim radnim i zajedničkim društvenim sadržajima, knjigu sažetaka i potvrdnicu o sudjelovanju.

Svi sudionici se moraju prijaviti putem donjeg obrasca, najkasnije do 17. svibnja 2019.OTKAZNI ROK

U slučaju nemogućnosti dolaska, prijavljeni sudionik treba u što kraćem roku poslati obavijest Organizacijskom odboru FARMEBS 2019 na farmebs@pharma.hr, a najkasnije do 27. svibnja 2019.

PRIJAVA SAŽETAKASAZECI_PRIJAVA.html

SIMPOZIJ        INFO        PROGRAM        PRIJAVA        SAŽECI        POKROVITELJI        ORGANIZACIJA        DO SADA