KNJIGA SAŽETAKA se nalazi na ovoj poveznici.

GLASANJE ZA NAJBOLJI POSTER!
SIMPOZIJ        INFO        PROGRAM        PRIJAVA        SAŽECI        POKROVITELJI        ORGANIZACIJA        DO SADA