Poster sekcija

Popis posterskih priopćenja

R.br. Prezenter Naslov priopćenja
PP1 Maja Beus Klorokinski fumardiamidi za borbu protiv bakterijske komunikacije
PP2 Lucija Ana Bićanić Utjecaj usluge upravljanja farmakoterapijom na kvalitetu života kardiovaskularnih bolesnika starije životne dobi
PP3 Sara Blažon Optimiranje procesa priprave praškastog sustava natrijevog deksametazon fosfata za nazalnu primjenu
PP4 Lara Čiča Kakvoća kardamoma s hrvatskog tržišta
PP5 Lucija Daskijević Analiza podataka o učincima levotiroksina na određivanje funkcijskih testova štitnjače
PP6 Elizabeta Paar Lijekovi koji povećavaju rizik od padova u osoba starije životne dobi
PP7 Marko Dužević Produkcija i in vitro karakterizacija novih rekombinantnih bispecifičnih antitijela s antileukemijskim djelovanjem
PP8 Iva Hlapčić Aktivacija NLRP3 inflamasoma u pacijenata sa stabilnom kroničnom opstrukcijskom plućnom bolesti
PP9 Lejsa Jakupović Optimizacija ekstrakcije, kemijska karakterizacija i potencijalni učinak na cijeljenje rane glicerolnih ekstrakata purpurne rudbekije (Ehinacea purpurea (L.) Moench)
PP10 Mihaela Jovanović Razvoj i validacija RP-HPLC metode za određivanje trijodtironina (T3) I tiroksina (T4) u biološkom uzorku
PP11 Natan Koraj Sinteza amida ferocenkarboksilne kiseline i β-karbolinskih amina kao potencijalnih hibridnih antimalarika
PP12 Melissa Kuralić Parametri oksidacijskog stresa u stanicama krvi nakon tretmana medijem dijatomeja roda Pseudo-nitzschia
PP13 Marijan Marijan Optimizacija ekološki prihvatljive ultrazvučne ekstrakcije bioaktivnih sastavnica vrste Jasione montana L.
PP14 Marina Marinović Antimalarijsko djelovanje harmicena
PP15 Zvonimir Mlinarić Odnos utjecaja lipofilnosti i negativnog naboja fluorofora na ionizaciju glikana u negativnom MS modu
PP16 Stipe Mustać Ispitivanje citotoksičnosti talija
PP17 Goran Poje Sinteza harmirina – novih hibridnih derivata harmina i kumarina
PP18 Goran Poje Optimiranje sinteze alkina u položajima C-1 i C-3 β-karbolinskog prstena
PP19 Mateja Šako Dodjela vrijednosti predloženom 2. međunarodnom standardu Svjetske zdravstvene organizacije za faktor zgrušavanja V u plazmi
PP20 Mateja Toma Elektrokemijska studija i citotoksičnost ferocenskih derivata purina na odabranim humanim staničnim linijama raka
PP21 Iva Ušić Preventivni pristup medicini